Forfatterarkiv: Roy Blokhus

Info i disse Coronatider

Som de fleste har fått med seg har regjeringen bestemt at alle idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Så inntil da vil alle våre stevner være avlyst.
Når det gjelder egentrening kan det gjøres på utebanen i Åenget for de som har egne våpen. Husk regelen om å holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem. Husk god håndhygiene.
Personer som er i isolasjon, har karantene eller har symptomer som kan tyde på coronasmitte har ikke adgang til banen.
En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt av regjeringen etter en grundigere gjennomgang og status på coronasituasjonen i begynnelsen av mai.
Da vi per nå ikke vet hva som skjer fremover kan vi heller ikke nå si noe om når vi kan arrangerer stevner og ha organisert trening igjen.
Når det blir åpnet opp og vi kan ha stevner igjen vil det bli gitt ut informasjon om det.
Så inntil videre håper vi alle holder seg friske slik at vi kan møtes på banene med mye skyting igjen.

Hilsen styret i Mo Pk

All dugnad på innebanen avlyst inntil videre. Dette på grunn av coronatiltakene som er kommet fra myndighetene. Når dette endrer seg så vil ny info komme.


Fra mandag 9.mars så blir det dugnad i forbindelse med rigging av nybanen på Sagbakken og nedrigging/pakking for flytting fra luftbanen på Lyngheim.
Vi forsøker å få til organisert dugnad fra kl 18.00 mandag til torsdag i tiden framover (uke 11-12)
I den kommende uken så blir det rigging av kulefanger, skyteduk, skivestativ og div annet på nybanen. På Lyngheim så blir det demontering og pakking for flytting. Noe kan sikkert også flyttes i denne uken, men den store flyttedagen blir nok i uke 12.
Vi ordner med materialer, festemidler osv og større verktøy. Ta gjerne med skrumaskin, tommestokk, kniv og masse arbeidslyst, så går dette bare godt 
Legg gjerne til en kommentar på siden vår på facebook hvis du har anledning til å være med å hjelpe til og hvilke dager du kan.
Vi håper og tror på godt oppmøte alle dager
Hilsen Styret

Regelendring vedr holdbarhetsdato på CO2- og luft-sylindere

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser. Følgende vedtak er fattet: Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning. Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Du finner «holdbarhetsdatoen» stemplet inn i luftsylinderen

Problemer med server for hjemmesiden.

Det har vært problemer med server for hjemmesiden vår.
Dette har medført at resultater og innlegg etter 27.03.19 har forsvunnet….
Vi har lagt ut terminlisten for sommer 2019, så den er riktig igjen.
Arbeidet med å legge ut resultater for stevner etter 27.03.19 vil gjøres etter hvert utover høsten.
Dersom noen trenger resultatlister for eventuelt dokumentasjon ved for eksempel våpenkjøp, så finner man også disse på skyting.no (approberte stevner). Eventuelt så kan sekretær kontaktes for å få det tilsendt på mail. Kontakt da sekretær på epost linda.haagensen@online.no eller på tlf 48 00 41 36

Årsmøte 2019

Saksliste til årsmøte 2019 er klar.

saksliste/forslag

 

 

Innkalling til årsmøte Mo Pistolklubb.
Mo Pistolklubb avholder årsmøte Torsdag den 28.02.2019

Møtested Pistolbanen på lyngheim barneskole
Tidspunkt. kl.18.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker / forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før. Dvs. 14.02.2019.

Saker/forslag sendes til: Mo pistolklubb boks 1470 8602 Mo i Rana eller til: ronped02@online.no

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli lagt ut her på hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

For Mo Pistolklubb
Ronny Ståle Pedersen
Leder