Forfatterarkiv: Ronny Pedersen

Årsmøte Mo Pistolklubb 2023

Innkalling til årsmøte – Sagbakken Pistolbane

Det innkalles herved til årsmøte i Mo Pistolklubb.

Vanlige årsmøtesaker.

Møtetavholdes i Mo pistolklubbs lokaler på Sagbakken pistolbane mandag den 20.02.2023 kl.18.00

Saker/forslagsom ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 6 februar 2023 enten via mail til leder eller via post til klubbens adresse.

Saksliste vil foreligge på klubbens hjemmeside senest 14 dager før møtet.

Email: ronnystaale@gmail.com

Post: Mo pistolklubb boks 1470 8602 Mo i Rana

Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøteMo Pistolklubb
23.02.2017

Mo Pistolklubb avholder årsmøte Torsdag den 23.02.2017
Møtested Pistolbanen på Selfors.
Tidspunkt. kl.18.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker / forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.
Dvs. 09.02.2017.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli lagt ut på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet.
For Mo Pistolklubb
Ronny Ståle Pedersen
Leder