Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøteMo Pistolklubb
23.02.2017

Mo Pistolklubb avholder årsmøte Torsdag den 23.02.2017
Møtested Pistolbanen på Selfors.
Tidspunkt. kl.18.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker / forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før.
Dvs. 09.02.2017.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli lagt ut på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet.
For Mo Pistolklubb
Ronny Ståle Pedersen
Leder