Flytting av stevne

Veteranfelt nr 1-2018 er flyttet fra onsdag 06.06.18 til mandag 18.06.18.

Colt SAA