Flytting av stevne

Magnumfelt nr.6 som skulle vært arrangert søndag den 04.11.2018 flyttes til Lørdag 03.11.2018 kl.10.00
Styret Mo Pistolklubb