Info i disse Coronatider

Som de fleste har fått med seg har regjeringen bestemt at alle idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Så inntil da vil alle våre stevner være avlyst.
Når det gjelder egentrening kan det gjøres på utebanen i Åenget for de som har egne våpen. Husk regelen om å holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem. Husk god håndhygiene.
Personer som er i isolasjon, har karantene eller har symptomer som kan tyde på coronasmitte har ikke adgang til banen.
En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt av regjeringen etter en grundigere gjennomgang og status på coronasituasjonen i begynnelsen av mai.
Da vi per nå ikke vet hva som skjer fremover kan vi heller ikke nå si noe om når vi kan arrangerer stevner og ha organisert trening igjen.
Når det blir åpnet opp og vi kan ha stevner igjen vil det bli gitt ut informasjon om det.
Så inntil videre håper vi alle holder seg friske slik at vi kan møtes på banene med mye skyting igjen.

Hilsen styret i Mo Pk