Avlyst trening på innebanen den 4/6-20


I forbindelse med dugnad i Åenget så avlyses treningen den 4/6 på innebanen.
Neste ordinære trening etter dugnaden blir da tirsdag 9/6 på utebanen.