Resultater

Har gjort noen endringer på Resultater-menyen. Du vil nå kun finne resultatene for inneværende år når du klikker på Resultater, men samtidig kommer det frem en undermeny hvor du kan velge ett tidligere år. Dette for å få litt mere system i rotet.