1 – Feltskyting

Feltskyting er en variende og sosial skyteform. Det er også en av de grenene det skytes mest av i Norge. Feltskyting deles opp i forskjellige klasser: finfelt, grovfelt, militær, revolver, spesialfelt og magnumfelt.

Normalt settes det opp en variert løype utendørs, som starter lett og blir vanskeligere dess lengre ut i løypen man kommer. Det settes stort sett opp 10 standplasser, med forskjellige skiver. 1 til 6 blinker på hver standplass. Det kan være duellskive, tunneler, kiste, fallfigurer osv. Det skytes på avstander fra 5 meter og opp til 200 meter. Skytetiden varierer stort sett mellom 6 til 14 sekunder. Total poengsum kan variere. Skytestillingen kan også variere, fra f.eks stående fri, stående beste hånd, liggende, knestående osv.

jubileum_dag1

 

For fin-, grov-, militær- og revolverfelt lades det med 6 skudd på standplass, totalt 60 skudd.

For spesialpistol, spesialrevolver, magnum 1 og magnum 2 lades det med 5 skudd på standplass, totalt 50 skudd.

Finfelt
Pistol eller revolver i kaliber .22lr.

Grovfelt
Pistol eller revolver i kaliber .30″ – .38″ (7,62mm – 9,65mm)

Militærfelt
Pistol i kaliber .355″ – .455″ (9mm – 11,56mm). Kulevekt minimum 100 grain.

Revolverfelt
Revolver i kaliber .355″ – .455″ (9mm – 11,56mm)

Revolverfelt – ungdom
Revolver i kaliber .22lr

Spesialpistol
Pistol i kaliber .22lr – .455″ (5,6mm – 11,56mm)
Våpenet, inkl. magasin må passe i en målekasse med følgende mål: Lengde max 185 mm. Høyde max 125 mm. Bredde max 35 mm. Vekt av våpen med tomt magasin max 800 gram. Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen. Avtrekksvekt 1360 gram.

Spesialpistol – ungdom
Som spesialpistol, men kun i kaliber .22lr.

Spesialrevolver
Revolver i kaliber .22lr – .455″ (5,6mm – 11,56mm)
Våpenet må passe i en målekasse med følgende mål: Lengde max 200 mm. Høyde max 150 mm. Bredde max 40 mm. Vekt av våpen max 1000 gram. (uten patroner) Avtrekksvekt 1360 gram.

Spesialrevolver – ungdom
Som spesialrevolver, men kun i kaliber .22lr.

Magnum 1
Revolver eller pistol i kaliber .357″ – .40″. Det settes ingen begrensninger på mål og vekt. Avtrekksvekt 1360 gram. Minste hylselengde for ammunisjon er 25 mm. Minste kulevekt 140 grains. Faktorkrav er ≥190.

Magnum 2
Revolver eller pistol i kaliber .41″ – .505″. Det settes ingen begrensninger på mål og vekt. Avtrekksvekt 1360 gram. Minste kulevekt er 210 grains. Faktorkrav er ≥ 275.

NB: Magnumammunisjon/patroner er KUN tillatt brukt i øvelsene Magnum 1 og 2!