8 – NAIS

NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. Norske skyttere deltok i internasjonale konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i olympiske leker skulle representere nasjonale forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion. DFS som inntil da hadde tatt hånd om utenlands- representasjonen, ønsket ikke å søke slikt medlemskap, og NAIS ble derfor dannet 5. mai 1923. NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégeværmedalje – ble innstiftet i 1939.

Det var Ove Gude som i sin tid laget programmet for NAIS. Det var også han som i alle år frem til sin bortgang hadde ansvar for og ledet denne skytingen. I 1990 ble reglene for skytingen betydelig forenklet, samtidig som poengkravene ble noe skjerpet pga. bedre presisjonsvåpen.
Etter ønske fra fagkomité Lerdue, Pistol og Viltmål ble NAIS-programmet også utvidet til å gjelde disse våpengrener fra 1.1.1994.

Regler for NAIS pistol:
Skyteavstand skal være 25 m (Fin og Grov)
5 stk. prøveskudd 150 sek.
2 serier á 5 skudd 150 sek.
2 duellserier á 5 skudd
1 serie á 5 skudd 20 sek.
1 serie á 5 skudd 10 sek.

Fin: Til og med kaliber .32″
Grov: Fra 9 mm og oppover, gjelder både pistol og revolver.
Skytes kun med en hånd (også for rekrutter). Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.

Både fin og grov skal skytes på duellskive
duellskive

 

NAIS gullmedalje
NAIS-gullmedalje