Styret

Styret i Mo Pistolklubb for 2022 består av følgende personer:

Styreleder – Ronny Pedersen – 947 87 142
Nestleder – Roy Blokhus – 917 92 160
Sekretær – Linda Hågensen – 480 04 136
Kasserer – Patrick Brose – 977 81 462
Styremedlem – Liss-Kristin Saur –  916 31 081
Styremedlem – Daniel Rødfjell – 413 65 835
Styremedlem – Anders Vonstad – 412 42 896

 vara – Line anita Andreassen – 970 11 898
 vara – Robin Sagrabb – 918 10 562

Revisor1/kontrollkomité – Lise Vonstad
Revisor2/Kontrollkomité – Ann Kristin Holm Vonstad

Valgkomité – Eivind Nicolaysen (leder), Hans Olav Bjelvin og Unn Tove Djuplasti