Styret

Styret i Mo Pistolklubb for 2022 består av følgende personer:

Styreleder – Ronny Pedersen – 947 87 142
Nestleder – Roy Blokhus – 917 92 160
Sekretær – Linda Hågensen – 480 04 136
Kasserer – Patrick Brose – 977 81 462
Styremedlem – Liss-Kristin Saur –  916 31 081
Styremedlem – Steinar Myhre – 412 42 935
Styremedlem – Anders Vonstad – 412 42 896

1. vara – Alfred Rune Pedersen – 907 35 046
2. vara – Daniel Rødfjell – 413 65 835

Revisor1/kontrollkomité – Lise Vonstad
Revisor2/Kontrollkomité – Ann Kristin Holm Vonstad

Valgkomité – Eivind Nicolaysen (leder), Hans Olav Bjelvin og Unn Tove Djuplasti