Styret

Styret i Mo Pistolklubb for 2018 består av følgende personer:

Styreleder – Ronny Pedersen – 947 87 142
Nestleder – Roy Blokhus – 917 92 160
Sekretær – Linda Hågensen – 480 04 136
Kasserer – Lise Vonstad – 412 42 869
Styremedlem – Liss-Kristin Saur –  916 31 081
Styremedlem/Banemester inne – Steinar Myhre – 412 42 935
Styremedlem/Banemester ute – Anders Vonstad – 412 42 896

1. vara – Linn Kristiansen – 997 78 094
2. vara – Martin Krüger – 412 24 338

Revisor1 – Fritz Griegel
Revisor2 – Bengt Erlingssønn
Vara-revisor – Linda Thynes

Valgkomité – Unn Tove Djuplasti – Kim Strømøy –  Jøran S. Nilssen