Styret

Styret i Mo Pistolklubb for 2019 består av følgende personer:

Styreleder – Ronny Pedersen – 947 87 142
Nestleder – Roy Blokhus – 917 92 160
Sekretær – Linda Hågensen – 480 04 136
Kasserer – Patrick Brose – 977 81 462
Styremedlem – Liss-Kristin Saur –  916 31 081
Styremedlem – Steinar Myhre – 412 42 935
Styremedlem – Unn Tove Djuplasti  924 22 361

1. vara – Alfred Rune Pedersen – 907 35 046
2. vara – Anders Vonstad – 412 42 896

Revisor1 – Lise Vonstad
Revisor2 – Bengt Erlingssønn

Valgkomité – Johnny Jenssen (leder), Arne H. O Kristiansen og Arne Rishaug.