Utebanen stengt for skyting

Vi har fått en forespørsel fra Rana trekk og brukshundklubb om å avvente med skyting til etter kl.16 på lørdag 6 juni og søndag den 7 juni. Dette  på grunn av at de arrangerer agility stevne og noen hunder reagerer voldsomt på skuddsmell.

Banen er derfor stengt begge dager til etter kl.16.00. 

Oppslag om dette vil bli oppsatt på bommen og oppe på banen.

For Mo Pistolklubb

Ronny Ståle Pedersen

Leder

Dugnad på utebanen torsdag 4/6 kl 18.00

Det blir dugnad torsdag den 4/6 på utebanen. Vi skal arrangere KM i felt den 13-14/6 så det er en del ting som må gjøres før det. KM blir et stort stevne med 75 starter på lørdag og 82 på søndag, så vi må ha alt på stell til da.
Vi må sortere skiver, reparere felthold og skiver/rammer. Det må også tas en generell ryddejobb etter vinteren i skivebua og på standplass 25m ++ div.
Møt opp med sag, skruemaskin og godt humør så går dette som en lek 
For de som ikke kan på torsdag så blir det mulighet på fredag og torsdag i neste uke, om vi ikke blir ferdig på en dag… 
Legg gjerne igjen en kommentar på facebook om du kan komme, og eventuelt når.

Info i disse Coronatider

Som de fleste har fått med seg har regjeringen bestemt at alle idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Så inntil da vil alle våre stevner være avlyst.
Når det gjelder egentrening kan det gjøres på utebanen i Åenget for de som har egne våpen. Husk regelen om å holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem. Husk god håndhygiene.
Personer som er i isolasjon, har karantene eller har symptomer som kan tyde på coronasmitte har ikke adgang til banen.
En avgjørelse om restriksjoner for resten av sommeren blir tatt av regjeringen etter en grundigere gjennomgang og status på coronasituasjonen i begynnelsen av mai.
Da vi per nå ikke vet hva som skjer fremover kan vi heller ikke nå si noe om når vi kan arrangerer stevner og ha organisert trening igjen.
Når det blir åpnet opp og vi kan ha stevner igjen vil det bli gitt ut informasjon om det.
Så inntil videre håper vi alle holder seg friske slik at vi kan møtes på banene med mye skyting igjen.

Hilsen styret i Mo Pk

All dugnad på innebanen avlyst inntil videre. Dette på grunn av coronatiltakene som er kommet fra myndighetene. Når dette endrer seg så vil ny info komme.


Fra mandag 9.mars så blir det dugnad i forbindelse med rigging av nybanen på Sagbakken og nedrigging/pakking for flytting fra luftbanen på Lyngheim.
Vi forsøker å få til organisert dugnad fra kl 18.00 mandag til torsdag i tiden framover (uke 11-12)
I den kommende uken så blir det rigging av kulefanger, skyteduk, skivestativ og div annet på nybanen. På Lyngheim så blir det demontering og pakking for flytting. Noe kan sikkert også flyttes i denne uken, men den store flyttedagen blir nok i uke 12.
Vi ordner med materialer, festemidler osv og større verktøy. Ta gjerne med skrumaskin, tommestokk, kniv og masse arbeidslyst, så går dette bare godt 
Legg gjerne til en kommentar på siden vår på facebook hvis du har anledning til å være med å hjelpe til og hvilke dager du kan.
Vi håper og tror på godt oppmøte alle dager
Hilsen Styret

Norm cup og Mo pk’s cup

5. og siste stevne i Norma cup og Mo pk’s cup blir arrangert den 25 februar kl 18.00 da det er usikkert om vi klarer å få nybanen ferdig til uke 11. Vi har fått godkjennelse fra NSF til å fremskynde skytingen. Vedlegger en oversikt og hvor mange stevner hver enkelt skytter har. For å være med må hver enkelt ha 3 stevner som teller. Velkommen.Regelendring vedr holdbarhetsdato på CO2- og luft-sylindere

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser. Følgende vedtak er fattet: Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning. Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Du finner «holdbarhetsdatoen» stemplet inn i luftsylinderen