Regelendring vedr holdbarhetsdato på CO2- og luft-sylindere

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser. Følgende vedtak er fattet: Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning. Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Du finner «holdbarhetsdatoen» stemplet inn i luftsylinderen

Problemer med server for hjemmesiden.

Det har vært problemer med server for hjemmesiden vår.
Dette har medført at resultater og innlegg etter 27.03.19 har forsvunnet….
Vi har lagt ut terminlisten for sommer 2019, så den er riktig igjen.
Arbeidet med å legge ut resultater for stevner etter 27.03.19 vil gjøres etter hvert utover høsten.
Dersom noen trenger resultatlister for eventuelt dokumentasjon ved for eksempel våpenkjøp, så finner man også disse på skyting.no (approberte stevner). Eventuelt så kan sekretær kontaktes for å få det tilsendt på mail. Kontakt da sekretær på epost linda.haagensen@online.no eller på tlf 48 00 41 36

Årsmøte 2019

Saksliste til årsmøte 2019 er klar.

saksliste/forslag

 

 

Innkalling til årsmøte Mo Pistolklubb.
Mo Pistolklubb avholder årsmøte Torsdag den 28.02.2019

Møtested Pistolbanen på lyngheim barneskole
Tidspunkt. kl.18.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker / forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før. Dvs. 14.02.2019.

Saker/forslag sendes til: Mo pistolklubb boks 1470 8602 Mo i Rana eller til: ronped02@online.no

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli lagt ut her på hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

For Mo Pistolklubb
Ronny Ståle Pedersen
Leder

Magnumcup 2018

22 starter på siste magnumcupstevnet for 2018. Totalt 44 skyttere har deltatt i 357 cuppen, av dem har 17 stk skutt tre eller flere stevner. I 44 cuppen har det deltatt 28 skyttere hvor 13 har tre eller flere stevner. Tor Arne Helland vant dagens 357, stevne og Steinar Myhre vant 44 stevnet.
Tor Arne ble sammenlagtvinner i begge klassene. Roy Blokhus tok 2. plassen og Fredrik Edvardsen 3.plassen i 357 cuppen sammenlagt.
I 44 cuppen ble det 2. plass til Fredrik Edvardsen og 3. plass til Steinar Myhre. Linda Hågensen vant dameklassen sammenlagt. Vi gratulerer alle med god skyting og takker alle som har deltatt og ønsker velkommen til neste år 🙂
Linda og Tor Arne
Linda Hågensen vant dameklassen, Tor Arne Helland vant «the dobble» med seier i både M1 og M2. Vi gratulerer så mye til begge to 🙂

 

Viktig – Forskrifter for oppbevaring av våpen og ammunisjon.

Vi ønsker å informere våre medlemmer om kravet til privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.
Tegn i tiden tyder på at Politiet har begynt med kontroller av hvordan våpeneierne oppbevarer sine skytevåpen og ammunisjon.
Vi legger derfor ut her et sammendrag fra våpenforskriften og  eksplosjonsforskriften, slik dere har informasjon om de krav som stilles og kan få det «på stell» i egne gemakker 🙂
Forskrift oppbevaring våpen og ammunisjon

Styret Mo Pk